Vergadering


Beste leden

Het biljart seizoen is wel nog volop bezig, maar wij nodigen jullie uit op onze jaarlijkse algemene vergadering

Die zal doorgaan op zaterdag 20 april 2024 om 14 uur in ons clublokaal V-PLACE te Rekem.

Volgende punten staan er op de dagorde:Opening door de voorzitter. Met overzicht van dit seizoen.

Aanwezigheden

1. Aanvaarden agenda , punten bijvoegen na vraag aan de leden .

2. Financieel verslag , penningmeester

3. Voorstellen van de nieuwe site en aanstellen webmaster.

4. Uitbreiden van bestuur : Gust Van Herck , andere kandidaten

5. 'Maaslandse Biljart Academie' werd volgende Kien vergunning afgeleverd :

• zaal : St. Martinus, Heirstraat 485

• datum : 22.04.2024Graag aandacht voor het volgende :

• met 3 personen om 18u45 aanwezig zijn in het bezit van deze uitnodiging (mail) en identiteitskaarten

• het ontvangstbewijs van de zaaluitbater binnen een week bezorgen aan de betrokken gemeentelijke dienst of secretariaat!

6. Verkoop van grote tafel, aankoop kleine tafel. Inspraak van de leden !

7. Ploegen indeling en NIDM - KBBB en KLBB, lidgeld verschil .

8. Gedrag van scheidsrechters tijdens de wedstrijd , respect voor de spelers

9. Nieuwe leden.

10. Betaling lidgeld : voorstel te betalen einde juni.

Graag iedereen aanwezig .

Het bestuurMonnissen Robert
Voorzitter Maaslandse B.A.
Vzw KBBB-FRBB asbl
Tel: 0496/43.99.20